Head of Departments


 
     Name of Head                                            Name of Deptt.
==================================================================
1. Prof. Mahendra Pandey                            – Ved
2. Prof. Amit Shukla                                      – Dharmshastra
3. Prof. Amit Shukla                                      – Jyotish
4. Prof. Amit Shukla                                      – Vyakaran
5. Prof. Vijay Kumar Pandey                        – Sahitya
6. Prof. Vijay Kumar Pandey                        – Puranetihas
7. Prof. Vijay Kumar Pandey                        – Prachin Rajshastra Arthshastra
8. Prof. Ram Pujan Pandey                          – Nyay-Vaisheshik
9. Prof. Lalit Kumar Chaubey                        – Sankhyayog-Tantragam
10.Dr. Kamala Kant Tripathi                         – Purva-Mimansa
11.Prof. Ram Kishor Tripathi                         – Vedant
12.Dean, Faculty of Darshan                        – Tulnatmak-Dharm-Darshan
13.Prof. Hari Shankar Pandey                      – Baudh Darshan
14.Dean, Faculty of Shraman-Vidhya          – Jain Darshan
15. Prof. Hari Shankar Pandey                     – Pali Evam Thervad
16.Prof. Hari Shankar Pandey                      – Prakrit Evam Jainagam
17.Prof. Hari Shankar Pandey                      – Sanskrit Vidya
18.Dr. Vidya Chandra                                     – Adhunik Bhasha Evam Bhasha Vigyan
19.Prof. Rajnath                                             – Samajik Vigyan
20.Prof. Hirak Kanti Chakrawarti                – Shikshashastra
21.Dr. Vidhu Dwivedi                                     – Vigyan
22.Prof. Hirak Kanti Chakrawarti                 – Granthalaya Vigyan 

                                               ----*****----